Informasjonsbrev vedrørende tvangsmulktTvangsmulkt innføres for mva-meldingen, skattemeldinger mm.

Informasjonsbrev vedrørende tvangsmulkt

Tvangsmulkt innføres for mva-meldingen, skattemeldinger og andre pliktige meldinger til Skatteetaten.

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge en daglig løpende tvangsmulkt dersom virksomheten ikke leverer mva-meldingen (tidligere omsetningsoppgaven), skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) eller andre pliktige opplysninger i tide. For virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold er det viktig å overholde leveringsfristene. Tvangsmulkten kan gi større økonomiske konsekvenser enn tidligere ordninger.

For de fleste næringsdrivende er første innlevering som kan gi tvangsmulkt, mva-meldingen for 6. termin 2016, med frist 10. februar 2017. Dersom dere har årstermin gjelder andre frister.

For dere som skal levere tredjepartsopplysninger (som aksjonærregisteroppgave mv.) gjelder også fristene 20. og 31. januar 2017. Skattemeldingen som gjelder formues- og inntektsskatt har frist 31. mai 2017.

Dere kan få tvangsmulkt hvis:

  • Skattemeldinger ikke leveres i tide. Dette gjelder formues- og inntektsskatt (selvangivelse), merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk
  • Tredjepartsopplysninger ikke leveres i tide (for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.)
  • Det er åpenbare feil i opplysningene dere har gitt
  • Dere har fått pålegg om bokføring, men ikke rettet dere etter dette

Hvordan får dere beskjed om tvangsmulkten?

Skatteetaten vil sende et brev med varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en gitt dato, vil tvangsmulkten begynne å løpe fra denne datoen.

Tvangsmulkt løper da enten inntil opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt skattegrunnlaget ved skjønn eller ved at maksimal beløpsgrense for tvangsmulkt er nådd.

Postadresse Kontoradresse Sentralbord Se www.skatteetaten.no 800 80 000
17. januar 2017
Org. nr: 991 733 078
Hvor stor er tvangsmulkten?

Tvangsmulkten beregnes ut fra rettsgebyret, som i 2017 er kr 1 049,-. Tvangsmulkt for ikke leverte skattemeldinger er et halvt rettsgebyr per dag. For tredjepartsopplysninger er det to rettsgebyr per dag, mens for bokføringspålegg er det normalt ett rettsgebyr.

Mva-melding (omsetningsoppgave)
Per dag: 524,50
Maks: 52 450,-

Skattemeldinger
Per dag: 524,50
Maks: 52 450,-

Tredjepartsopplysninger
Per dag: 2 098,-
Maks: 52 450,-

Bokføringspålegg
Per dag: *1 049,-
Maks: 1 000 000,-

* Den daglige summen kan settes høyere i særlig tilfeller

Overhold fristen, unngå tvangsmulkt.

Vi oppfordrer dere til å være oppmerksomme på leveringsfrister for opplysninger til Skatteetaten fremover, slik at virksomheten unngår å bli ilagt tvangsmulkt.

Dere kan finne mer informasjon om tvangsmulkt på www.skatteetaten.no/tvangsmulkt og skatteforvaltningslovens § 14-1 i www.lovdata.no

Med vennlig hilsen Skatteetaten

Kontakt oss

Norsk bransjeforening for reklameprodukter
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Org nr 989 433 016
[email protected]