Norsk BransjeforeningFor Reklameprodukter

Norsk Bransjeforening

NBR er en serviceorganisasjon for organiserte profilbedrifter i Norge som har fokus på produkter av høy kvalitet, etisk handel, konkurransedyktige priser og leveransedyktighet.

NBR står bak bransjens viktigste samlingspunkter som fagmesser, kompetansehevende kurs og sosiale aktiviteter. Blekkspruten er en årlige Profil galla hvor bransjens dyktigste blir hedret – kåret av bransjen selv. Blekkspruten er en åpen galla for alle som jobber i profilbransjen.

HVA JOBBER VI FOR

En profesjonell og ryddig profilbransje med fokus på kvalitet og leveransedyktighet. NBR har som mål at våre medlemmer skal ha et uttalt ansvar for at alle innkjøp bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, en bærekraftig utvikling og en forsvarlig miljøhåndtering.

BLI MEDLEM

Det er attraktivt å være medlem av NBR, vi har gode økonomiske fordelsavtaler for våre medlemmer som kan benyttes av alle ansatte i bedriften. Meget god fraktavtale, gratis deltagelse på kurs og arrangementer, gratis juridisk rådgivning, samt muligheter til å markedsføre egne tjenester – også utover medlemsmassen. Et medlemskap i NBR støtter oppunder bransjen, og viser engasjement og et ønske om å kunne påvirke og bidra til videreutvikling av en seriøs profilbransje.

Vil du bli medlem? Send oss en e-post!

Styret

Styreleder

Thrine Bastiani
+47 994 50 711
[email protected]

Nestleder

Bård J. Iversen
+47 411 00 102
[email protected]

Styremedlem

Odd Morten Foss Langmo
+47 452 04 055
[email protected]

Kontakt oss

Norsk bransjeforening for reklameprodukter
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
[email protected]