KJEKT Å VITE OM GAVER I ANSETTELSESFORHOLD

KJEKT Å VITE OM GAVER I ANSETTELSESFORHOLD

Gaver

Gaver mottatt i arbeidsforhold anses som en naturalytelse. Som hovedregel er naturalytelser skattepliktige, på samme måte som kontante lønnsytelser. Det finnes imidlertid unntak som gjør at gaver i noen sammenhenger kan være skattefrie.

Når er gaver mottatt i arbeidsforhold skattefrie?

En gave mottatt fra arbeidsgiver vil være skattefri dersom følgende tre vilkår er oppfylt:  

  • Gaven gis som en generell ordning i bedriften 
  • Gaven gis som en gjenstand – ikke kontanter 
  • Gavens verdi er innenfor skattefri beløpsgrense

Generell ordning

Hva menes med generell ordning? Det betyr at alle ansatte må få gave innenfor samme type anledning. Velger arbeidsgiver å gi julegaver til sine ansatte, må altså alle ansatte i bedriften få gave for at skattefritaket skal gjelde.

Kravet til generell ordning gjelder ikke dersom den ansatte mottar gaver fra en tredjepart.

Gjenstand eller ting – ikke kontanter

Gaver fra arbeidsgiver må i utgangspunktet gis i form av en gjenstand eller ting. Gavekort er tillatt, så lenge det ikke kan innløses i kontanter. I tillegg kan gaver gis som penger dersom den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiver for kjøpet av gaven. Ved utbetaling av et kontantbeløp uten at det leveres kvittering for kjøp av gaven vil utbetalingen anses som skattepliktig lønn. 

Skattefri beløpsgrense

Arbeidsgiver kan gi de ansatte gaver innenfor bestemte anledninger med tilhørende beløpsgrenser skattefritt.

Type anledningSkattefri beløpsgrens
på gavens verdi
Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende årKr. 8000,-
Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år delelig med 25Kr. 4000,-
Ansatt gifter segKr. 4000,-
Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 årKr. 4000,-
Ansatt går av med pensjonKr. 4000,-
Ansatt fyller 50 år, deretter ved runde årKr. 4000,-
Årlige gaver (andre gaver av mindre verdi) sommergaver, julegaver ol.Kr. 5000,-

Julegaver faller inn under anledningen «årlige gaver». For 2021 er den skattefri beløpsgrense for slike gaver kr. 5000,-. per ansatt. Mottar den ansatte gaver med høyere verdi enn dette beløpet, vil det overskytende anses som en skattepliktig fordel.

t er viktig å presisere at de skattefrie beløpsgrensene gjelder per gaveanledning per inntektsår. Det betyr at ansatte som eksempelvis har fått en sommergave, allerede har «spist» av fribeløpet på kr. 5 000,-.
 
Eksempel:
Alle ansatte mottar en sommergave til en verdi av kr. 2 000,-. Til jul får alle de ansatte en julegave til en verdi av kr. 3 000,-. Totalt har de ansatte mottatt gaver for inneværende år til en verdi av kr. 5 000,- og eventuelle andre «årlige gaver» som mottas i 2021 vil derfor være skattepliktige.

Gaver ved andre anledninger

De skattefrie beløpsgrensene gjelder som nevnt per anledning. Det betyr at ulike gaveanledninger kan kombineres i løpet av inntektsåret og skattefritaket vil fortsatt gjelde. Eksempelvis kan en ansatt som gifter seg få en gave til en verdi av 4 000 kr. og en julegave til en verdi av 5 000 kr. i løpet av samme år. Begge gavene vil være skattefrie, siden de er gitt i forbindelse med to ulike gaveanledninger.

Gaver mottatt fra tredjeparter

Det er verdt å merke seg at gaver som de ansatte eventuelt mottar fra kunder, leverandører eller lignende faller inn under samme beløpsgrense som gjelder for gaver mottatt fra egen arbeidsgiver.

Dette medfører at arbeidsgiver må holde oversikt over hva de ansatte mottar av gaver fra tredjeparter.

Eksempel:

Julegave mottatt fra egen arbeidsgiver har en verdi på kr. 5 000,-.

Denne gaven vil være skattefri for den ansatte, så lenge de øvrige vilkårene er innfridd. Hvis samme person får julegave fra en kunde som takk for godt samarbeid gjennom året som har gått og gaven har en verdi på kr. 500,-, vil dette medføre at total verdi for mottatte gaver inneværende år overstiger beløpsgrensen på kr. 5 000,-. Ergo vil overskytende verdi på kr. 500,- for gaven mottatt fra kunden anses som en skattepliktig fordel.

Denne fordelen plikter arbeidsgiver å beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av. Arbeidsgiver er altså ansvarlig for at gaver mottatt fra tredjeparter håndteres i henhold til regelverket, hva gjelder både beregning av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering via a-meldingen.

Verdien på gaven

Det er markedspris som skal legges til grunn for verdsettelse av gaven – ikke beløpet arbeidsgiver elle tredjepart faktisk har betalt for den. Det betyr at dersom arbeidsgiver får kvantumsrabatt ved innkjøp av julegavene, er det den opprinnelige markedsprisen før rabatten ble gitt, som fastsetter verdien på gavene. Dersom de ansatte mottar gaver fra tredjeparter er det viktig at gave-verdien oppgis til arbeidsgiver, slik at dette medtas i det totale gavebeløpet for den enkelte ansatte per inntektsår.

Oppmerksomhetsgaver

Oppmerksomhetsgaver som blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske ol. anses som gaver av bagatellmessig verdi og vil derfor være skattefritt for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansatte mottar andre skattefrie gaver i løpet av året.

Kontakt oss

Norsk bransjeforening for reklameprodukter
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
Org nr 989 433 016
[email protected]