Miljødirektoratet fant giftstoffer i reklameprodukter

Miljødirektoratet fant giftstoffer i reklameprodukter

 


Funn av giftstoffer i reklameprodukter

 

Det fremkommer ikke noe mer enn det vi allerede er informert om fra Miljødirektoratet, men i det øyeblikket slikt slås opp i media må vi regne med at det kommer reaksjoner fra sluttkunder.
 
NBRS svar på eventuelle henvendelser fra presse og sluttkunder vil være:
Vi kjenner ikke til nøyaktig hvor mange av våre medlemmer som var plukket ut i denne kontrollen, men vi vet at Miljødirektoratet har hatt stikkontroller av hele profilbransjen.
NBRs medlemmer skal levere profilprodukter av høy kvalitet som er CE godkjent og giftfrie.  Bransjen har det siste året fått mye ny og nyttig informasjon om gjeldende regelverk.
 
I oktober arrangerer NBR i samarbeid med Miljødirektoratet et kurs for hele profilbransjen hvor resultatet av kontrollen vil bli gjennomgått. Videre vil det settes fokus på hvilke regler som gjelder for helse og miljøfarlige stoffer i produkter, samt praktisk bruk av regelverket.  
NBR er svært positiv til at dette temaet belyses, da det er et meget stort og komplekst regelverk.
Dersom noen forbrukere kjenner seg usikker på om de er i besittelse av eller har fått levert produkter som ikke er godkjent i henhold til krav fra Miljødirektoratet, anbefaler vi at man tar kontakt med profileringsfirmaet varen er kjøpt hos for en oppklaring.    
NBRs medlemmer skal kunne fremlegge dokumentasjon av innhold i leverte produkter.  
 
Dette understreker viktigheten av å bruke produsenter og leverandører som har alle sertifikater i orden. Vi kan aldri kunne vite helt sikkert hva fabrikken «på hjørnet» i Kina gjør.
Det er både produsenten/importøren/leverandøren og sisteleddets plikt å forsikre seg om at varer som leveres sluttkunden er i henhold til gjeldende regelverk. Men det skal aldri være tvil om at det til syvende og sist er sisteleddets ansvar å forsikre seg om at dette er fakta.   
 
Viser til tidligere tilsendt informasjon som belyser hvilke ansvar vi har overfor våre kunder. Trenger du informasjonen på nytt ta kontakt!

Kontakt oss

Norsk bransjeforening for reklameprodukter
Sandviksveien 147
1337 Sandvika
[email protected]